top of page

Er det vanskelig med personlig oppmøte?  

Om du bor langt unna eller av andre grunner ønsker mine tjenester uten å møte meg fysisk, kan jeg tilby online møte til redusert pris.

din vei i livet

Om meg

Jeg er mann, født i 1953, med mange interesser og en lang og allsidig yrkeserfaring. Jeg har siden rundt 1990 hatt som mål å komme nærmere meg selv. Det var også den viktigste motivasjonen for å starte på to deltidsutdanninger til terapeut: fem år psykodrama, tre år EQ-terapeut (het tidligere Relasjonsterapeut). I utdanningsforløpene får studentene rik anledning til å jobbe terapeutisk med eget liv. Jeg ser denne prosessen jeg selv har vært i, som min viktigste kvalifikasjon som terapeut.

 

Min yrkeserfaring inkluderer 6 1/2 år som miljøarbeider og i ledelsen i asylmottak og vel fem år som kontorleder, økonomiansvarlig, lærer og "ansiktet utad" ved EQ Institute. Jeg har i noen år vært tilsynsfører i fosterhjem og megler i Konfliktrådet.

 

Følelsen av annerledeshet opptar meg. Jeg tror alle bærer på den følelsen, men for noen er den sterkere til stede fordi det er ekstra vanskelig å kjenne seg som del av det allmenne "vi" som verden omkring oss legger opp til. Jeg ønsker deg velkommen, som har behov for å møte deg selv med anerkjennelse og ønsker indre trygghet til å møte verden som den du kjenner deg som. Kanskje er du usikker på hvem du kjenner deg som?

Jeg brenner for å våge nærhet, også i yrkesrelasjoner. Jeg ønsker å bidra til at mennesker får et godt liv med seg selv og (hver)andre. For meg henger dette sammen med en glede over å leve blant mennesker på en frodig jord.

About

HVA JEG TILBYR

  • Velkommen! Det er aldri for seint å finne nye veier.

    1 t 30 min
    1 600 norske kroner
Contact
bottom of page